top of page

MILIEU

Een milieuvriendelijk gebouw gebruikt zo weinig mogelijk energie. Nul-op-de-meter is een populair ideaal, maar er zijn al gebouwen die meer energie opleveren dan ze gebruiken. Die zijn uitgerust met zonnepanelen, groene daken en gevels, warmteterugwininstallaties en natuurlijk state-of-the-art warmte-isolatie.

Maar er is meer dan energie. Een toekomstige eis wordt BENG, (Bijna) Energie Neutraal Gebouw. Hierin staan onder meer bepalingen over het gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers, en over duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik). En eveneens over de verlaging van het energie-label.


We kunnen zorgen voor verantwoord watergebruik, voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen opraken en groen en natuur beschermen. Daarnaast valt te denken aan afwerkingsmaterialen die weinig onderhoud vergen. En die schoon te houden zijn met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
Bouwen en verbouwen heeft onvermijdelijk nadelige gevolgen

voor het milieu. We kunnen dit beperken door eenvoudige

maatregelen. Hiermee brengen we prettige en leefbare

woningen, gebouwen, wijken en steden tot stand.

wat kunt u

zelf doen?

1. Afgewogen keuzes maken als u bouwplannen heeft. Nieuw bouwen? Uw bestaande pand verbouwen? Of een bestaand pand kopen en herbestemmen? De laatste twee zijn duurzamer en beter voor het milieu dan de eerste optie

 

2. Terreinverharding beperken zodat regenwater in de bodem kan zakken.

 

3. Voeg groen toe door een gevel of dak te ‘vergroenen’

Wat kunnen wij

voor u doen?

  • Kritisch kijken naar het gebruik van de bouwmaterialen. Voor de productie daarvan zijn uitputbare voorraden, chemische stoffen en veel energie nodig.

  • Wij adviseren u over het toepassen van bouwmaterialen met een zo klein mogelijke milieu-impact

  • Het berekenen van de MilieuPrestatie van Gebouwen (MPG)

  • Adviseren over het gebruik van hemelwaterafvoer en beperking van drinkwatergebruik

  • Advisering over groen op of rondom uw pand

Stel uw vraag

of deel uw tip!

Eindeloos Duurzaam

Tel. 31 (0)35 672 37 57

Vondellaan 8

1217 RX Hilversum

Success! Message received.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

bottom of page